ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

 ಹೊಸದಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ

02/08/21 ರಿಂದ 02/09/2021


 ಕಡ್ಡಾಯ /ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ, ವಿಶೇಷ counselling ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವವರುbಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ

23/07/21 ರಿಂದ 29/07/21


 ಕಡ್ಡಾಯ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ counselling ದಿನಾಂಕ

15/09/21 ರಿಂದ

 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ CRP/BRP COUNSELLING ದಿನಾಂಕ

25/09/21  - 1st PHASE
18/01/22  - 2nd PHASE

  ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ

23/07/21 ರಿಂದ 01/08/21

 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ CRP/BRP ರವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ COUNSELLING 
ದಿನಾಂಕ

02/12/21  - 1st PHASE
30/01/22  - 2nd PHASE

 ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ COUNSELLING ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗೆ ದಿನಾಂಕ

07/12/21 -1st PHASE
28/01/22 - 2nd PHASE

 OUT OF UNIT WITHIN DIVISION ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ

21/12/21 -1st PHASE
28/01/22 - 2nd PHASE

 OUT OF UNIT AND OUT OF DIVISION ಪರಸ್ಪರವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ

14/01/22 - 1st PHASE
08/02/22 - 2nd PHASE

 ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ COUNSELLING ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗೆ ದಿನಾಂಕ
        1st PHASE

 24/11/21 ರಿಂದ 02/12/21

        2nd PHASE

19/01/22 ರಿಂದ 27/01/22. 

Thanks for reading ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು | Labels: Teachers Transfer

1 komentar on ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

  1. ಸರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಿಂಕ್ ಬಿಡಿ

    ReplyDelete